Zápis ze zasedání Komise vnějších vztahů ČOV ze dne 18. 9. 2013