Zápis ze zasedání Komise vnějších vztahů ČOV ze dne 9. 9. 2013