Zápis ze zasedání Komise vnějších vztahů ČOV ze dne 26. 8. 2013