Jezdit jako tým

Jedna parta
Toyota Auto

Cítit se bezpečně a bez starostí

V novém voze, který šetří čas i peníze

Proace Verso PROSPORT

Nabízíme dodávku Proace Verso MC24 v 9místném provedení Business, L2 - 2.0L Diesel, 144 6 MT exkluzivně pro sportovní organizace na nejvýhodnější operativní leasing.

Doba nájmu / Roční nájezd / Cena pro kluby
48 měsíců / 20 000 Km / 9 300 Kč
48 měsíců / 30 000 Km / 9 800 Kč
48 měsíců / 40 000 Km / 10 300 Kč
48 měsíců / 45 000 Km / 10 600 Kč

Nabízíme dodávku Proace Verso MC24 v 9místném provedení Business, L2 - 2.0L Diesel, 177 8 AT exkluzivně pro sportovní organizace na nejvýhodnější operativní leasing.

Doba nájmu / Roční nájezd / Cena pro kluby
48 měsíců / 20 000 Km / 9 800 Kč
48 měsíců / 30 000 Km / 10 300 Kč
48 měsíců / 40 000 Km / 10 900 Kč
48 měsíců / 45 000 Km / 11 200 Kč

Chcete si objednat nové auto pro sport? Najděte si nejbližšího dealera.

NAJDI DEALERA INFOLETÁK

Otázky a odpovědi

Musí se jednat o sportovní subjekt registrovaný na území ČR. Rejstřík sportovních subjektů k ověření naleznete na stránkách MŠMT. Odkaz zde.

Vůz bude již od dealera obrandován polepem viz náhled. Polep musí být na voze po celou dobu leasingu.

Ke každému vozidlu bude doloženo standardizované Čestné prohlášení o existenci sportovního klubu nebo svazu. Čestné prohlášení zde.

Vozidlo je možné pořídit formou sponzorského příspěvku třetí stranou (partnerem sportovního subjektu), za použití standardizovaného Čestného prohlášení. Čestné prohlášení zde.

Sepsáním Čestného prohlášení se sportovní subjekt zavazuje užívat vůz se sponzorským polepem Toyota během celé doby pronájmu.

Tato nabídka se nevztahuje na individuální sportovce, trenéry a funkcionáře.

Vozidlo je možné pořídit formou sponzorského příspěvku třetí stranou (partnerem sportovního subjektu), za použití standardizovaného Čestného prohlášení. Čestné prohlášení zde.

To je individuální. Ačkoliv je Toyota připravena na velký zájem, konkrétní informaci o možném dodání vám dodá příslušný dealer Toyota, u kterého vůz budete objednávat.

Za nový vůz platíte pouze měsíční pronájem, náklady vám vzniknou za pohonné hmoty. Program ProSport rozlišuje dvě varianty splátek, jednu bez služeb (levnější) a druhou se službami. O servis a služby se stará leasingová společnost Toyota Financial Services, která vozidlo konečnému zákazníkovi pronajímá.

Ano, Toyota Financial Services se vždy na své náklady postará o kompletní přezutí, pokud půjde o dražší variantu operativního leasingu se službami.

Samozřejmě před schválením operativního leasingu musí proběhnout standardní řízení, zda-li je subjekt bonitní a schopný dostát měsíčním závazkům.

Standardně platí, pokud bude vše v pořádku a budou doloženy veškeré potřebné podklady, tak schválení financování je do jednoho pracovního dne. Záleží však na právní struktuře sportovní organizace.

Protože se jedná o výjimečné výhodně podmínky operativního leasingu pouze pro sportovní prostřední, vybrat si konfiguraci není možné. Ta je dopředu přesně specifikovaná a reflektuje potřeby mobility pro sport.

Objednat lze maximálně tři vozy na jeden subjekt ročně.

Obecně lze sjednat operativní leasing s akontací dle zvolených parametrů až do výše 30 % (kalkulace nabídne automaticky max. možnou výši dle vstupních hodnot pro výpočet splátek).

Individuálně na poptávku je možná rekalkulace výše splátek dle změny nájezdu kilometrů v průběhu poskytování Operativního leasingu. V případě, že nebude provedena rekalkulace, tak při přistavení vozu s vyšším než smluveným nájezdem je účtována dle smluvních podmínek sazba 1,5 Kč za přejetý kilometr plus případně doúčtování poklesu rozdílu zůstatkové ceny a nadměrného opotřebení než kalkulováno.

Po skončení operativního leasingu má být vozidlo, v souladu s podmínkami leasingové smlouvy, vráceno ve stavu odpovídajícímu „přiměřenému opotřebení“ vozidla plynoucího z normálního obvyklého užívání a provozu vozidla. Přiměřené opotřebení nezahrnuje jakékoli zhoršení stavu vozidla způsobené jeho poškozením, ať již úmyslným, nedbalostním či náhodným, nebo jeho nesprávným užíváním.

Bližší informace jsou obsažené v manuálu opotřebení na internetových stránkách zde nebo v případě Toyota Rent Plus i v Driver Setu zde.

Obecně platí, že při vrácení vozidla má být vozidlo opravené nebo alespoň s nahlášenou pojistnou událostí. Pokud je vozidlo vráceno neopravené s poškozením, bude přeúčtována částka dle kalkulace nákladů na opravu od autorizovaného servisu Toyota ČR.

Je třeba tuto skutečnost neprodleně ohlásit Policii ČR a nahlásit tuto událost na Toyota Financial Services nejpozději do 3 dnů. Postup je stejný jako u každé pojistné události za havarijního pojištění. Je třeba tuto skutečnost nechat protokolárně vyšetřit a zajistit kopii daného protokolu nebo alespoň jeho číslo jednací a přesnou adresu složky Policie ČR, která pojistnou událost vyšetřovala. Doporučujeme si předem připravit naskenované dokumenty – řidičský průkaz a policejní protokol. Je nezbytné rovněž doložit všechny klíče (včetně jejich neporušených kódových štítků) a zbylé doklady od vozidla. Po ukončení šetření Policií ČR a příslušné pojišťovny je leasingová smlouva ukončena zpětně ke dni vzniku pojistné události a dosud hrazené leasingové splátky jsou započítány ve finančním vyrovnání.

Ano, po domluvě.

kteří sportovci už Toyotou jezdí