Mezinárodní olympijský výbor

www.olympic.org

HISTORIE

POSLÁNÍ

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) je nejvyšším orgánem olympijského hnutí.

MOV usnadňuje vzájemnou spolupráci všech stran, jež jsou součástí olympijské rodiny, od národních olympijských výborů (NOV), přes mezinárodní sportovní federace (MSF), sportovce, organizační výbory olympijských her (OVOH), až po TOP partnery, partnery vysílání a agentury OSN. Mezinárodní olympijský výbor MOV dosahuje svých cílů díky široké škále programů a projektů. Zajišťuje pravidelné konání olympijských her, podporuje všechny přidružené členské organizace olympijského hnutí a vybízí k šíření olympijských hodnot.

Role MOV, dle Olympijské charty, je následující:

 • šíření etiky ve sportu, vzdělávání mládeže prostřednictvím sportu,propagace fair play a eliminace násilí ve sportu
 • podněcování a podpora organizace, rozvoje a koordinace sportu a sportovních soutěží
 • zajišťování pravidelného konání olympijských her
 • spolupráce s příslušnými veřejnými či soukromými organizacemi a úřady – snaha využívat sport jako službu lidstvu a tím podporovat mír
 • posílení jednoty a ochrany nezávislosti olympijského hnutí
 • vyvíjení aktivit proti jakékoliv formě diskriminace ovlivňující olympijské hnutí
 • podněcování a podpora účasti žen ve sportu na všech úrovních a ve všech strukturách s ohledem na princip rovnosti mužů a žen
 • boj proti dopingu ve sportu
 • podněcování a podpora opatření na ochranu zdraví sportovců
 • opozice vůči jakémukoli politickému či komerčnímu zneužití sportu a sportovců
 • podněcování a podpora úsilí sportovních organizací a veřejných orgánů s cílem nabídnout sociální a profesní budoucnost sportovcům
 • podněcování a podpora rozvoje sportu pro všechny
 • podněcování a podpora zodpovědného přístupu k otázkám životního prostředí, podpora udržitelného rozvoje ve sportu a snaha o to, aby se olympijské hry konaly v tomto duchu
 • podpora pozitivního odkazu olympijských her v hostitelských městech a v hostitelských zemích
 • podněcování a podpora iniciativ snoubících sport s kulturou a vzděláváním
 • podněcování a podpora aktivit Mezinárodní olympijské akademie (MOA) a dalších institucí, jež se věnují olympijskému vzdělávání

ORGANIZACE

Když Pierre de Coubertin roku 1892 v Paříži oznámil, že obnovuje myšlenku olympijských her, sklidil uznání. Nikdo si ale nedovedl představit rozsah celého projektu, jenž znamenal oživení starověkých olympijských her. Souviselo s ním i jmenování výboru pověřeného jejich organizací a také vznik mezinárodního hnutí. MOV vznikl 23. června 1894; první olympijské hry moderní éry byly zahájeny v Aténách 6. dubna 1896. Olympijské hnutí se od té doby neustále rozvíjí. Součástí olympijského hnutí jsou organizace, sportovci a další lidé, kteří se ztotožňují se zásadami Olympijské charty.

Organizace olympijského sportu se řídí první kapitolou charty. Skládá se ze tří hlavních částí:

 • MOV: nejvyšší orgán hnutí
 • Mezinárodní sportovní federace (MSF): jedná se o mezinárodní nevládní organizace zaštiťující jeden či více sportů na celosvětové úrovni, jež zahrnují i organizace spravující tyto sporty na národní úrovni (více informací o MSF).
 • Národní olympijské výbory (NOV): jejich posláním je rozvoj, podpora a ochrana olympijského hnutí v domovských zemích. NOV jsou jedinými organizacemi ve svých zemích, které mohou vybírat a určovat města, která mohou žádat o uspořádání olympijských her. Kromě toho jsou rovněž jedinými organizacemi, které vysílají své sportovce na olympijské hry.

Cílem olympijského hnutí je mimo jiné vychovávat mládež prostřednictvím sportu bez diskriminace jakéhokoliv druhu, v duchu přátelství, sounáležitosti a fair play.

Olympijské hnutí je rovněž definováno četnými aktivitami, do nichž vstupuje, a to například:

 • podpora sportu a soutěží prostřednictvím národních a mezinárodních sportovních institucí na celém světě
 • spolupráce s veřejnými a soukromými organizacemi, jež mají za cíl využívat sport jako službu lidstvu
 • pomoc při rozvoji „Sportu pro všechny"
 • podpora žen ve sportu na všech úrovních a ve všech strukturách, s cílem dosáhnout rovnosti mezi muži a ženami; pomoc v rámci rozvoje sportu pro všechny
 • opozice vůči všem formám komerčního využívání sportu a sportovců
 • boj proti dopingu
 • podpora etiky ve sportu a fair play
 • zvyšování povědomí o problémech životního prostředí
 • finanční a vzdělávací podpora rozvojových zemí prostřednictvím Olympijské solidarity, instituce MOV

Olympijská charta je kodifikací zásadních principů, pravidel a norem přijatých Mezinárodním olympijským výborem (MOV). Řídí se jí organizace a činnost olympijského hnutí a stanovuje podmínky pro uspořádávání olympijských her.

Plné znění Olympijské charty

„Olympismus je životní filozofií povznášející a snoubící ve vyvážené jednotě schopnosti těla, vůle a mysli. Propojením sportu, kultury a vzdělání se olympismus snaží vytvářet způsob života, jenž je založen na radosti z úsilí, na výchovných hodnotách dobrého příkladu a na úctě k zásadním, universálním etickým principům."
- Olympijská charta, Zásadní principy, odstavec 2

ČLENOVÉ

Členy jsou dobrovolníci zastupující MOV a olympijské hnutí ve své zemi (nejsou delegáty své země v rámci MOV). Noví členové jsou voleni na zasedání MOV. Každou kandidaturu projedná Nominační komise MOV a následně ji předává Výkonnému výboru. Ten předloží své návrhy na zasedání, na němž jsou noví členové voleni tajným hlasováním. Od 12. prosince 1999 byl počet členů omezen na 115. Toto číslo zahrnuje maximálně 70 jednotlivých členů, 15 aktivních sportovců, 15 zástupců MSF a 15 zástupců NOV. Funkční období členů je neomezené pro ty, kteří byli zvoleni před rokem 1966. Pro členy zvolené mezi lety 1967 a 1999 byla věková hranice stanovena na 80 let, pro členy zvolené po roce 1999 na 70 let.

Pro seznam všech členů MOV klikněte sem

VÝKONNÝ VÝBOR

Vznikl v roce 1921. Výkonný výbor (VV) představuje výkonný orgán MOV. Dohlíží na správu záležitostí MOV a dodržování Olympijské charty. Je to jediný orgán, který je oprávněn navrhovat na svém zasedání úpravu charty.

VV se původně skládal z pěti členů, dnes má členů 15: předsedu MOV, čtyři místopředsedy a 10 členů. Místopředsedové a členové jsou voleni na zasedání v tajném hlasování na funkční období v délce čtyř let. Pro více informací o aktuálním složení výkonného výboru MOV klikněte sem

KOMISE

MOV má dnes 22 komisí, jejichž funkcí je poskytovat poradenství předsedovi, VV a na zasedáních MOV. Pro každé olympijské hry jsou navíc k dispozici koordinační komise a (pro kandidátská města) hodnotící komise. Tyto komise mohou být stálé či vytvořené jen k tomuto účelu.

Předseda MOV definuje poslání dané komise a jmenuje její členy. Ty jsou vybráni na základě odbornosti v rámci sféry aktivity dotyčné komise. Komisi mohou předsedat pouze členové MOV. Některé z těchto komisí jsou smíšené, zahrnují členy MOV, zástupce mezinárodních olympijských sportovních federací a národních olympijských výborů, sportovce, technické odborníky, poradce a sportovní experty.

PROJEKTY MOV

@Billiard: Sledujte živě finálový den prvního republikového šampionátu v trojboji youtube.com/watch?v=JAECKL-H1GE
@O_Cink: sport.idnes.cz/ondrej-cink-horska-kola-nove-mesto-d5z-/cyklistika.aspx?c=A180525_230520_cyklistika_ten
@Mgr. Zuzana Kubáňová - trenérka, školitelka, vrcholová sportovkyně: Jen tak. Jitex COMFORT icebugrunning.cz #jump #the #world #having #fun Díky za správný moment Jan Hanuš facebook.com…
@K_Emmons: An awesome day at the Natura Viva expo here in Czech! Úžasný den na výstavě #NaturaViva v Lysé nad Labem. Děkujeme firmě Kozap Uh.Brod za letitou spolupráci a skvělé společné chvíle na podobných akcích a Sellier & Bellot a.s. za super zážitek z lesní střelnice! Pecka facebook.com…
@Baseball: I v neděli si baseballový fanoušek přijde na své. facebook.com…
@Bowling: Již dnes budeme znát mistry v kategoriích Prestige 190 a 165. Na Zličíně se právě rozehrála první kvalifikační runda ✊ facebook.com…
@Baseball: Fotogalerie z ARMY Day na Arrows Ostrava. facebook.com…
@Rychlostní kanoistika: Mocně včera finišoval Josef Dostál ve finále kilometru, ze čtvrtého místa pak byl rozmrzelý. Jak podle vás dopadne v dnešním finále pětistovky, které začíná ve 12:28? facebook.com…
@: Takhle hluboko dnes v malem bazenku na Vystavisti nejspis plavat nebudeme :-)) Ale budeme tam!!! Dnes od 14:00 hod. na Vystavisti v pavilonu V! #Festival #100YearsOfCzechoslovacRepublic #SynchroCZE #MorskePanny.cz #TeslaBrno facebook.com…
@Český olympijský tým: Začíná ROLAND-GARROS a český tenis má v hlavní soutěži neuvěřitelných 1️⃣7️⃣ zástupců! Držme jim společně palce ✊ Jsme jeden tým – #czechteam #RG18 facebook.com…
@Atletika: Zuzana Hejnová - Official se včera pozdě večer na Diamantové lize v Eugene příliš nevedlo. :( Čas 55.36 znamenal v nabité konkurenci šestou příčku. Další mítink Diamantové ligy je na programu ve čtvrtek 31.5. v Římě. (y) facebook.com…
@Autoklub: V Písku dnes vrcholí 3. podnik Czech Kart Open. ️️ Sešlo se téměř 160 jezdců, takže nikde jinde v republice už nezůstala žádná kára. Nejpočetněji obsazená je třída Easykart 60 (29 jezdců). Dnes je na pořadu dne druhá finálová jízda a po obědě superfinále všech kategorií. A to bude fakt mazec. facebook.com…
@Autoklub: Martin Macík opět bojuje s vedrem, pískem a soupeři. Má sice docela velké auto na závodění, ale do tohoto prostředí to je vlastně super. A takhle to vidí on. Martine, držíme Ti palce. facebook.com…
@Rychlostní kanoistika: Potřebujete rychlý start do dne, i když je neděle? Tak se inspirujte finálovou jízdou deblkajaků na dvoustovce na svěťáku v Duisburgu i s českou dvojicí Martin Seidl a Ondřej Bišický. facebook.com…
@Vodní pólo: Češky si spravily chuť v zápase proti Walesu, který ovládaly už od samotného začátku a postupně zvyšovaly náskok. Konečný stav zápasu by 27:5. Zítra si od 10:30 zahraje česká reprezentace o páté místo proti Belgii. Wales - Czech Republic - 5:27 (2:4 / 1:4 / 2:9 / 0:10) Góly CZE: Bušauerová N. (7), Vomastková D. (6), Vopálková L. (5), Javůrková K. (3), Kopencová K. (3), Votavová L. (2), Křížová L. (1) facebook.com/ceske…